Aanvraag om omgevingsvergunning Lutterstraat 140, 7581 PL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PL 140
Publicatiedatum
18-03-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lutterstraat 140, 7581 PL Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Herbouwen van een woning op het perceel Lutterstraat 140, 7581 PL Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.