Aanvraag om omgevingsvergunning Bentheimerstraat 40, 7587 NH de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NH 40
Publicatiedatum
18-03-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Bentheimerstraat 40, 7587 NH de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vernieuwen van de voorgevel, realiseren inwoning en het plaatsen van een schuur op het perceel Bentheimerstraat 40, 7587 NH de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.