Melding op grond van het besluit lozen buiten inrichtingen op het perceel Ruhenbergerweg 29B, 7586 RE Overdinkel

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586RE 29
Publicatiedatum
15-01-2020
Kaart behorende bij: Melding op grond van het besluit lozen buiten inrichtingen op het perceel Ruhenbergerweg 29B, 7586 RE Overdinkel

Er is een meldingsformulier op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend voor:
 

Beschrijving

Het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Ruhenbergerweg 29B, 7586 RE Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.