Ontwerp bestemmingsplan “Overdinkel 2014, Partiële herziening Hoofdstraat 63”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7586BL 63
Publicatiedatum
15-04-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan “Overdinkel 2014, Partiële herziening Hoofdstraat 63”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 16 april 2020 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan “Overdinkel 2014, Partiële herziening bestemmingsplan Hoofdstraat 63”. 

Beschrijving

Omschrijving plan

Het voormalig partycentrum Drost aan de Hoofdstraat 63 te Overdinkel heeft de horecafunctie verloren. Het pand heeft een horeca bestemming en staat leeg. De eigenaar is voornemens om het pand inpandig te verbouwen tot 6 appartementen. Tevens worden bij het gebouw 8 parkeerplaatsen aangelegd.  Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, is een herziening van het bestemming noodzakelijk. 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van 16 april 2020 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de de heer G. Kwekkeboom van de afdeling BSP, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377472.

Losser, 15 april 2020

Publicatie

1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
3.    Staatscourant

Bijlagen