Aanvraag om omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 31, 7586 RE Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RE 31
Publicatiedatum
15-04-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 31, 7586 RE Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Bouwen van een bijgebouw op het perceel Ruhenbergerweg 31, 7586 RE Overdinkel.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.