Aanvraag om omgevingsvergunning Muchteweg 22, 7582 AL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AL 22
Publicatiedatum
15-04-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Muchteweg 22, 7582 AL Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Plaatsen van een schutting op het perceel Muchteweg 22, 7582 AL Losser.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.