Aanvraag om omgevingsvergunning Houtstraat 41, 7581 BH Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BH 41
Publicatiedatum
15-04-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Houtstraat 41, 7581 BH Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vergroten van het platte dak op de bijkeuken op het perceel Houtstraat 41, 7581 BH Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.