Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 118, 120 en 122, 7581 CJ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CJ 120
Publicatiedatum
15-04-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 118, 120 en 122, 7581 CJ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen/renoveren dakkapel op het perceel Gronausestraat 120 en het stuken van de voorgevels op de percelen Gronausestraat 118, 120 en 122, 7581 CJ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.