Aanvraag om omgevingsvergunning Bentheimerstraat 11, 7587 ND de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587ND 11
Publicatiedatum
15-04-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Bentheimerstraat 11, 7587 ND de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vergroten van een woning op het perceel Bentheimerstraat 11, 7587 ND de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.