Geweigerde vergunning APV en bijzondere wetten Tjaskermolen 6, 7587 RM de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
afgewezen
Locatie (perceel)
  • Losser G 3298
Publicatiedatum
28-01-2020
Einddatum
10-03-2020

Op grond van artikel 5:8 lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende ontheffing geweigerd:
 

Beschrijving

Het parkeren van een camper op het perceel Tjaskermolen 6, 7587 RM de Lutte.
Datum bekendmaking 28 januari 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.