Aanvraag om omgevingsvergunning Ravenhorsterweg 3, 7581 PB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser K 5073
Publicatiedatum
12-02-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 2 eikenbomen en 4 beukenbomen op het perceel Ravenhorsterweg 3, 7581 PB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.