Drank- en horecavergunning Nilantspad 3, 7581 BA Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BA 3
Publicatiedatum
03-03-2020
Einddatum
14-04-2020

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Man, t.a.v. de heer Uit het Broek, Veldmatenweg 4, 7581 PP Losser voor het uitoefenen van het horecabedrijf Stichting Man op het perceel Nilantspad 3, 7581 BA Losser.
Datum bekendmaking 3 maart 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.