Besluiten omgevingsrecht 5 augustus 2020

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7588SB 34 B
  • 7588SB 34 C
  • 7588SB 34 A
  • 7582AJ 4 A
  • 7582DJ 15
  • 7588RV 73
  • 7588RV 75
  • 7588SB 34
Publicatiedatum
04-08-2020
Einddatum
15-09-2020
Kaart behorende bij: Besluiten omgevingsrecht 5 augustus 2020

Besluiten omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

-    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 2x2 onder één kap woningen op de locatie Lomanskamp 34, 34A, 34B en 34C, 7588 SB Beuningen.
Datum bekendmaking: 23 juli 2020
-    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de voorgevel op de percelen Oude Dijk 73 en 75, 7588 RV Beuningen.
Datum bekendmaking: 24 juli 2020
-    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 1 eikenboom op het perceel Hogeboekelweg 4A, 7582 AJ Losser.
Datum bekendmaking: 24 juli 2020
-    Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van Het Egbertink 15, 7582 DJ Losser.
Datum bekendmaking: 28 juli 2020
 

Beschrijving

Besluiten omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

-    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 2x2 onder één kap woningen op de locatie Lomanskamp 34, 34A, 34B en 34C, 7588 SB Beuningen.
Datum bekendmaking: 23 juli 2020
-    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de voorgevel op de percelen Oude Dijk 73 en 75, 7588 RV Beuningen.
Datum bekendmaking: 24 juli 2020
-    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 1 eikenboom op het perceel Hogeboekelweg 4A, 7582 AJ Losser.
Datum bekendmaking: 24 juli 2020
-    Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van Het Egbertink 15, 7582 DJ Losser.
Datum bekendmaking: 28 juli 2020
-    


Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl. 
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.