Aanvragen omgevingsvergunning 5 augustus 2020

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 7581CA 3
  • 7581CJ 120
  • 7588PG 7 A
  • 7586RG 8
Publicatiedatum
04-08-2020
Einddatum
15-09-2020
Kaart behorende bij: Aanvragen omgevingsvergunning 5 augustus 2020

Aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor het:

-    Uitdunnen en opsnoeien van een houtwal op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie P, nummer 486 nabij Mensmanweg 7A, 7588 PG Beuningen.
-     Het kappen van een beuk op een perceel aan de Ruhenbergerweg 8, 7586 RG Overdinkel.
-     Het kappen van een boom op een perceel aan de Hofstraat 3, 7581 CA Losser.
-     Het vervangen van een dakkapel aan de Gronausestraat 120, 7581 CJ Losser.
 

Beschrijving


Aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor het:

-    Uitdunnen en opsnoeien van een houtwal op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie P, nummer 486 nabij Mensmanweg 7A, 7588 PG Beuningen.
-     Het kappen van een beuk op een perceel aan de Ruhenbergerweg 8, 7586 RG Overdinkel.
-     Het kappen van een boom op een perceel aan de Hofstraat 3, 7581 CA Losser.
-     Het vervangen van een dakkapel aan de Gronausestraat 120, 7581 CJ Losser.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.