verlengen beslistermijn

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 191
Publicatiedatum
20-05-2020
Einddatum
01-07-2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

-    Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het natuurlijk inrichten van de oevers en het verbeteren van de stromingscondities langs een deel van de Losserse Elsbeek op percelen kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie Q, nummers 191-193, 244, 252, 258-260, 262, 264-269, 276, 572, 573, 615, 661-663, 688. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 23 juni 2020.

Datum bekendmaking 12 mei 2020.

Beschrijving

Verlengen beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

-    Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het natuurlijk inrichten van de oevers en het verbeteren van de stromingscondities langs een deel van de Losserse Elsbeek op percelen kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie Q, nummers 191-193, 244, 252, 258-260, 262, 264-269, 276, 572, 573, 615, 661-663, 688. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 23 juni 2020.

Datum bekendmaking 12 mei 2020.

Procedure

Bezwaar

Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste

-

uw naam en adres;

-

de dagtekening;

-

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.