besluiten weigering omgevingswet

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcodes)
  • 7587LD 4
  • 7586SC 43
Publicatiedatum
20-05-2020
Einddatum
01-07-2020
Kaart behorende bij: besluiten weigering omgevingswet

Besluiten omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

  • Een omgevingsvergunning te weigeren voor het bouwen van een loods op het perceel Beuningerstraat 4, 7587 LD de Lutte.

Datum bekendmaking 8 mei 2020.

  • Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen va 2 eikenbomen voor het huis op het perceel Tiekenveenweg 43, 7586 SC Overdinkel.

Datum bekendmaking 12 mei 2020.

Beschrijving

Besluiten omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

  • Een omgevingsvergunning te weigeren voor het bouwen van een loods op het perceel Beuningerstraat 4, 7587 LD de Lutte.

Datum bekendmaking 8 mei 2020.

  • Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen va 2 eikenbomen voor het huis op het perceel Tiekenveenweg 43, 7586 SC Overdinkel.

Datum bekendmaking 12 mei 2020.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.