besluiten omgevingsrecht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7582AK 9
  • 7582CE 199
  • 7588PL 31
Publicatiedatum
20-05-2020
Einddatum
01-07-2020
Kaart behorende bij: besluiten omgevingsrecht

Besluiten omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

-    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het verruimen van de maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen ten behoeve van de bouw van een kapschuur op het perceel Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen.

Datum bekendmaking 7 mei 2020.

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het ophogen/egaliseren van lager gelegen delen van een agrarisch perceel met gebiedseigen grond/klei op een perceel nabij de carpoolplek A1 de Lutte, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie G, nummers 3845, 3846 en sectie D, nummers 4527 en 5316.

Datum bekendmaking 7 mei 2020.

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een overkapping in een tuin op het perceel Muchteweg 9, 7582 AK Losser.

Datum bekendmaking 12 mei 2020.

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van een Acacia op het perceel Hogeweg 199, 7582 CE Losser.

Datum bekendmaking 12 mei 2020.

Beschrijving

Besluiten omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

-    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het verruimen van de maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen ten behoeve van de bouw van een kapschuur op het perceel Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen.

Datum bekendmaking 7 mei 2020.

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het ophogen/egaliseren van lager gelegen delen van een agrarisch perceel met gebiedseigen grond/klei op een perceel nabij de carpoolplek A1 de Lutte, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie G, nummers 3845, 3846 en sectie D, nummers 4527 en 5316.

Datum bekendmaking 7 mei 2020.

  • Een omgevingsvergunning te weigeren voor het bouwen van een loods op het perceel Beuningerstraat 4, 7587 LD de Lutte.

Datum bekendmaking 8 mei 2020.

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een overkapping in een tuin op het perceel Muchteweg 9, 7582 AK Losser.

Datum bekendmaking 12 mei 2020.

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van een Acacia op het perceel Hogeweg 199, 7582 CE Losser.

Datum bekendmaking 12 mei 2020.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.