APV en bijzondere wetten

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
afgewezen
Publicatiedatum
20-05-2020
Einddatum
01-07-2020
Kaart behorende bij: APV en bijzondere wetten

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

Op grond van artikel 1:8 lid c van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning geweigerd:

  • Stichting Oldtimershow Losser, voor het houden van Oldtimershow in de Losser op 20 en 21 juni 2020.

Datum bekendmaking 07 mei 2020

Beschrijving

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

Op grond van artikel 1:8 lid c van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning geweigerd:

  • Stichting Oldtimershow Losser, voor het houden van Oldtimershow in de Losser op 20 en 21 juni 2020.

Datum bekendmaking 07 mei 2020

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.