Aanvraag om omgevingsvergunning Diepenbrocklaan 7, 7582 CX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CX 7
Publicatiedatum
12-08-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Diepenbrocklaan 7, 7582 CX Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een boom aan de Diepenbrocklaan 7, 7582 CX Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.