Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen Dorpstraat 52C, 7587 AD de Lutte

Type bekendmaking
bodembeschermingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587AD 52
Publicatiedatum
09-09-2020
Kaart behorende bij: Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen Dorpstraat 52C, 7587 AD de Lutte

Op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen is een melding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op het perceel Dorpstraat 52C, 7587 AD de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de aanleg, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van de voorschriften uit het Besluit lozen buiten inrichtingen.