Stookontheffing Ruhenbergerweg 17A, 7586 RE Overdinkel

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RE 17 a
Publicatiedatum
26-11-2020
Einddatum
07-01-2021
Kaart behorende bij: Stookontheffing Ruhenbergerweg 17A, 7586 RE Overdinkel

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen van 2020/2021, van 1 november tot en met 30 april voor het volgende perceel:
 

Beschrijving

Ruhenbergerweg 17A, 7586 RE Overdinkel, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q, nummer 1238.
Datum bekendmaking 26 november 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.