Besluit omgevingsvergunning Molenstraat 32, 7581 BP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BP 32
Publicatiedatum
26-11-2020
Einddatum
07-01-2021
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Molenstraat 32, 7581 BP Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het intern verbouwen van een woning en het plaatsen van een dakkapel aan de linkerzijde op het perceel Molenstraat 32, 7581 BP Losser.
Datum bekendmaking 26 november 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.