Aanvraag omgevingsvergunning op percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummers 10231 en 10234 concept adressen Havezatensingel 92 en 94, 7581 WB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 10231
Publicatiedatum
09-12-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 2-onder-1 kap woningen op percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummers 10231 en 10234 concept adressen Havezatensingel 92 en 94, 7581 WB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.