Aanvraag omgevingsvergunning Zwaluwstraat 11, 7587 BK de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BK 11
Publicatiedatum
09-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Zwaluwstraat 11, 7587 BK de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een erker op het perceel Zwaluwstraat 11, 7587 BK de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.