Aanvraag omgevingsvergunning Mozartstraat 3, 7582 ES Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582ES 3
Publicatiedatum
01-12-2020
Einddatum
12-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Mozartstraat 3, 7582 ES Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een nieuwe oprit waarbij de oude komt te vervallen op het perceel Mozartstraat 3, 7582 ES Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.