Aanvraag omgevingsvergunning Irisstraat 63, 7581 TX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581TX 63
Publicatiedatum
09-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Irisstraat 63, 7581 TX Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een carport op het perceel Irisstraat 63, 7581 TX Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.