Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 283, 7586 BS Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BS 283
Publicatiedatum
09-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 283, 7586 BS Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een berk op het perceel Hoofdstraat 283, 7586 BS Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.