Twente bodemkwaliteitskaart PFAS

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
08-07-2020
Einddatum
19-08-2020
Kaart behorende bij: Twente bodemkwaliteitskaart PFAS

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op 7 juli 2020 een uitbreiding van de bodemkwaliteitskaart in verband met PFAS hebben vastgesteld. Dit betekent dat de (regionale) bodemkwaliteitskaart vanaf de datum van deze bekendmaking ook geldt voor PFAS.
De betreffende notitie ligt gedurende 6 weken, vanaf donderdag 9 juli 2020 tot en met woensdag 20 augustus  2020 ter inzage in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser. Tijdens deze periode kunnen bezwaren kenbaar worden gemaakt.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.