Rectificatie: Besluit omgevingsvergunning Houtstraat 41, 7581 BH Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BH
Publicatiedatum
08-04-2020
Einddatum
20-05-2020
Kaart behorende bij: Rectificatie: Besluit omgevingsvergunning Houtstraat 41, 7581 BH Losser

Rectificatie
Ten onrechte is onderstaand besluit gepubliceerd onder het adres Houtstraat 4. Dit is niet juist. Hieronder volgt de publicatie met het juiste adres.
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Rectificatie
Ten onrechte is onderstaand besluit gepubliceerd onder het adres Houtstraat 4. Dit is niet juist. Hieronder volgt de publicatie met het juiste adres.
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vergroten van het platte dak van de bijkeuken op het perceel Houtstraat 41, 7581 BH Losser.
Datum bekendmaking 8 april 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.