Aanvraag om omgevingsvergunning het Egbertink 15, 7582 DJ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582DJ 15
Publicatiedatum
08-07-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning het Egbertink 15, 7582 DJ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel het Egbertink 15, 7582 DJ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.