Besluit omgevingsvergunning op de percelen Hoofdstraat 170 en 172, 7586 BW Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7586BW 172
  • 7586BW 170
Publicatiedatum
24-09-2020
Einddatum
05-11-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning op de percelen Hoofdstraat 170 en 172, 7586 BW Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het ombouwen van een winkel naar een woning op de percelen Hoofdstraat 170 en 172, 7586 BW Overdinkel.
Datum bekendmaking 24 september 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.