Besluit maatwerkvoorschrift Brinkstraat/ter hoogte van nummer 33, 7581 GB Losser

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GB 33
Publicatiedatum
16-09-2020
Einddatum
28-10-2020
Kaart behorende bij: Besluit maatwerkvoorschrift Brinkstraat/ter hoogte van nummer 33, 7581 GB Losser

Besluit maatwerkvoorschrift
 

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft besloten in afwijking van artikel 3.2, lid 7 van het Besluit lozen buiten inrichtingen op grond van artikel 3.2, lid 8 van dit besluit een maatwerkvoorschrift te stellen voor het toestaan om grondwater te lozen op het vuilwaterriool aan de Brinkstraat/ter hoogte van nummer 33, 7581 GB Losser in de periode van 16 september 2020 tot en met 13 november 
Datum bekendmaking: 16 september 2020 
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.