Aanvraag omgevingsvergunning nabij Zwaluwstraat 40, 7587 BM de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BM 40
Publicatiedatum
07-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning nabij Zwaluwstraat 40, 7587 BM de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een boom met stormschade op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O, nummer 1398 nabij Zwaluwstraat 40, 7587 BM de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.