Aanvraag omgevingsvergunning Tiekenveenweg 8/10, 7586 SC Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586SC 8
Publicatiedatum
07-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Tiekenveenweg 8/10, 7586 SC Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanleggen van een paardrijbak op het perceel Tiekenveenweg 8/10, 7586 SC Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.