Aanvraag omgevingsvergunning Oliemolen 11, 7587 SH de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 3653
Publicatiedatum
29-09-2020
Einddatum
10-11-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op het perceel Oliemolen 11, 7587 SH de Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummer 3653.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.