Aanvraag omgevingsvergunning Mozartstraat 6, 7582 ER Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582ER 6
Publicatiedatum
07-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Mozartstraat 6, 7582 ER Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het huisvesten van 2 huishoudens op het perceel Mozartstraat 6, 7582 ER Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.