Aanvraag omgevingsvergunning Keizerskroon 12, 7581 TW Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581TW 12
Publicatiedatum
07-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Keizerskroon 12, 7581 TW Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een overkapping op het perceel Keizerskroon 12, 7581 TW Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.