Aanvraag omgevingsvergunning Industriestraat 8, 7582 CR Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CR 8
Publicatiedatum
07-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Industriestraat 8, 7582 CR Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van sport en recreatie op het perceel Industriestraat 8, 7582 CR Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.