Besluit maatwerkvoorschriften Irenestraat 4, 7587 AK de Lutte

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AK 4
Publicatiedatum
20-04-2020
Einddatum
01-06-2020
Kaart behorende bij: Besluit maatwerkvoorschriften Irenestraat 4, 7587 AK de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft besloten op grond van artikel 2.20, lid 1 en lid 5 van het Activiteitenbesluit voor het aspect geluid een maatwerkvoorschrift en gedragsregels te stellen gebaseerd op een akoestisch onderzoek voor:
 

Beschrijving

Dorpscafé ’t Lutters Kwartier, Irenestraat 4, 7587 AK de Lutte.
Datum bekendmaking 20 april 2020
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.