Aanvraag om omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 9900, hoek Lutterstraat/Oldenzaalsestraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 9900
Publicatiedatum
06-05-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 22 appartementen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 9900, hoek Lutterstraat/Oldenzaalsestraat in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.