Aanvraag om omgevingsvergunning Muchteweg 9, 7582 AK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AK 9
Publicatiedatum
06-05-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Muchteweg 9, 7582 AK Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een overkapping in de tuin op het perceel Muchteweg 9, 7582 AK Losser.
.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.