Verleende vergunning APV parkeerplaats bij het winkelcentrum aan de Langenkamp

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
26-10-2020
Einddatum
07-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV parkeerplaats bij het winkelcentrum aan de Langenkamp

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

J. van Raaij voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor de verkoop van oliebollen, appelflappen enzovoort, van 21 tot 31 december 2020 (met uitzondering van 25 en 26 december) op de parkeerplaats bij het winkelcentrum aan de Langenkamp.
Datum bekendmaking 26 oktober 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.