Gebruiksmelding de Brink 46, 7581 JB Losser

Type bekendmaking
gebruiksvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581JB 46
Publicatiedatum
04-11-2020
Kaart behorende bij: Gebruiksmelding de Brink 46, 7581 JB Losser

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Brandveilig gebruik van het pand op het perceel de Brink 46, 7581 JB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.