Aanvraag omgevingsvergunning Deppenbroekweg 10, 7582 RD Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582RD 10
Publicatiedatum
04-11-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Deppenbroekweg 10, 7582 RD Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van eikenbomen op het perceel Deppenbroekweg 10, 7582 RD Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.