Ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309 Overdinkel”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcodes)
  • 7586BZ 308
  • 7586BS 309
Publicatiedatum
03-06-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309 Overdinkel”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 4 juni 2020 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309”.
 

Beschrijving

Omschrijving plan

Aan de Hoofdstraat 308 en 309 zijn twee winkelpanden aanwezig, beiden met een mogelijkheid voor een bedrijfswoning. In dit bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt dat boven de winkel aan de Hoofdstraat 309, binnen het bestaande pand, twee appartementen kunnen worden gebouwd. De mogelijkheid voor een bedrijfswoning voor beide percelen komt te vervallen. Bovendien wordt voor beide percelen, in lijn met de feitelijke en vergunde situatie, de bestemming ‘Detailhandel’ opgenomen.

 Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0168.p008vzp17022-0301) kan met ingang van 4 juni 2020 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken. 

Procedure

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. 

Losser, 3 juni 2020

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen