Mobiel puinbreken Beuningerstraat 50, 7588 RH Beuningen

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588RH 50
Publicatiedatum
03-06-2020
Kaart behorende bij: Mobiel puinbreken Beuningerstraat 50, 7588 RH Beuningen

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
 

Beschrijving

Oude Nijeweeme B.V., Witteweg 10 b, 7679 VV Langeveen.
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Beuningerstraat 50, 7588 RH Beuningen.
Periode: 8 juni tot en met 31 juli 2020.
Verwachte hoeveelheid: 600 ton.
Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin, menggranulaat.
Geluid (bronvermogen): 111 dB(A).
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 2 dagen.
 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 053-5377391.