Besluit buiten behandeling Enschedesestraat 27, 7582 AE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7582AE 27
Publicatiedatum
27-05-2020
Einddatum
08-07-2020
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling Enschedesestraat 27, 7582 AE Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:

 

Beschrijving

Het bouwen van een garage op het perceel Enschedesestraat 27, 7582 AE Losser.
Datum bekendmaking 27 mei 2020.

 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.