Aanvraag om omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 3594 aan de Lomanskamp in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser A 3594
Publicatiedatum
03-06-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 2x2 onder één kap woningen op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 3594 aan de Lomanskamp in Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.