Aanvraag om omgevingsvergunning Nijenhaerweg 7, 7588 RA Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RA 7
Publicatiedatum
03-06-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Nijenhaerweg 7, 7588 RA Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een jongveestal op het perceel Nijenhaerweg 7, 7588 RA Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.