Inspraak “Kwaliteitsimpuls Glane - eindconcept”

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
30-09-2020
Kaart behorende bij: Inspraak “Kwaliteitsimpuls Glane - eindconcept”

Het college van burgemeester en wethouders van Losser wil de gemeenteraad voorstellen de “Kwaliteitsimpuls Glane” vast te stellen.

Beschrijving

De voorafgaande jaren is overleg gevoerd over de inspanningen en maatregelen die nodig zijn om een duurzame toekomstbestendige leefomgeving voor het dorp Glane te creëren. Aanvankelijk waren dat gesprekken tussen de dorpsraad Glane en de gemeente. Later is ook het Waterschap Vechtstromen betrokken. Tussentijd  zijn inloop- of infoavonden georganiseerd voor de inwoners. Het resultaat van dat overleg en de inloopavonden is uitgewerkt in de “Kwaliteitsimpuls Glane”.  

Graag willen we de inhoud van de “Kwaliteitsimpuls Glane” nog een keer met alle betrokkenen delen. Daarom ligt het eindconcept van de “Kwaliteitsimpuls Glane” en de daarbij behorende Visiekaart en het Verkeers- en parkeeronderzoek met ingang van donderdag 1 oktober 2020 tot en met woensdag 11 november 2020 gedurende de openingstijden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Losser. Daarnaast zijn deze stukken ook te raadplegen via deze website.

Procedure

Gedurende de termijn dat de documenten ter inzage liggen kunnen ingezetenen en belanghebbenden hun inhoudelijke reactie kenbaar maken. De reactie moet de datum en uw naam, adres, woonplaats en handtekening bevatten. De reactie kan gericht worden aan het college van Burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser onder vermelding van inspraakreactie Kwaliteitsimpuls Glane.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  Robert Middelhuis van de gemeente Losser (tel. 06-12081686 of per e-mail: r.middelhuis@losser.nl)  

Losser, 30 september 2020

Publicatie
1. De week van Losser
2. www.losser.nl

Bijlagen